Audyt RODO – identyfikacja przepisów przetwarzania danych osobowych

1.230,00 4.612,50 

Audyt RODO jako identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych.

1.230,00 
8 godzin
1.845,00 
12 godzin
4.612,50 
30 godzin
SKU: U-AUDIT-RODO Kategoria:

Opis

Nasza firma oferuje między innymi wykonanie audytu RODO. Audyt RODO AGM lub inaczej audyt ochrony danych osobowych to usługa, która polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w firmie, oraz dokonaniu ich analizy pod kątem zgodności przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych obowiązującym od dn. 25 maja 2018 roku. Audyt RODO należy przeprowadzić w każdej firmie lub organizacji, w której przetwarzane są dane osobowe. Wdrożenie zasad RODO w firmie powinno być zoptymalizowane i dostosowane do charakteru danej firmy, a jego celem jest pewność, że firma działa zgodnie z prawem w obszarze przetwarzania danych osobowych.

Audyt ochrony danych osobowych – nasze usługi

W zakres usługi audytu RODO AGM wchodzi zarówno analiza obowiązków formalnych, takich jak odpowiednia dokumentacja czy procedury, jak i analiza wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych, z których korzysta się przy przetwarzaniu danych w firmie. Oferujemy kompleksowe usługi wykonania audytu RODO dla klientów biznesowych zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Nasze działania są w pełni raportowane wraz z zaleceniami, które należy wdrożyć. W zakres audytu wchodzą między innymi takie czynności jak: analiza dokumentacji przetwarzania danych(na przykład polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, rejestru czynności przetwarzania oraz analizy ryzyka), weryfikacja obowiązku informacyjnego, niezbędnych klauzul umownych, sprawdzenie poziomu zabezpieczeń dla poszczególnych czynności przetwarzania oraz sprawdzenie prawidłowości identyfikacji tych czynności, nasze rekomendacje w obszarze stosowanych zabezpieczeń, weryfikacja poziomu wiedzy pracowników oraz przeprowadzenie ewentualnych szkoleń z zasad prawidłowego przetwarzania i ochrony danych pod kątem cyberbezpieczeństwa, oraz analiza dokumentacji i wymogów w dziale HR. 

Audyt RODO dostępny jest w naszej ofercie w trzech wariantach różniących się ceną, zakresem oraz ilością godzin potrzebnych na wykonanie audytu w danej firmie. Nasze kompleksowe usługi cieszą się pozytywnymi opiniami klientów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą audytu ochrony danych osobowych.