Doradztwo

246,00 1.230,00 

1.230,00 
Nielimitowany czas konsultacji
738,00 
10h miesięcznie
246,00 
2h miesięcznie
SKU: DORADZTWO Kategoria:

Opis

W ramach usług doradczych, skorzystacie Państwo z szerokiej wiedzy naszych ekspertów, którzy pomagają wdrażać profesjonalne i aktualne rozwiązania podnoszące poziom jakości oferowanych usług oraz poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w Państwa firmie informacji. Optymalizując przy tym czas i koszty procesów, a także pozwalając na podniesienie jakości oraz dojrzałości zapewniającej bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Nasza oferta doradztwa pozwala uzupełnić pakiet usług o konsultacje bieżące w trakcie trwania umowy (zgodnie z wybranym wariantem czasowym), które są doskonałym uzupełnieniem wdrożenia i certyfikacji Systemu, jeśli pragną go Państwo doskonalić w myśl norm przez cały czas, a nie jedynie przed samym auditem zewnętrznym.

Abonamentowa obsługa doradcza to transparentna forma współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Klient wykupuje pakiet godzin, który jest dedykowany do obsługi jego firmy zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Abonament obejmuje:

Pakiet minimum:

 • udzielanie porad związanych z bieżącym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania i jego ciągłym doskonaleniem,
 • udzielanie porad związanych z aktualizacją dokumentacji systemowej, ewentualne drobne aktualizacje w ramach przewidzianego czasu zgodnie z wybranym pakietem,
 • doradztwo w sprawach związanych z przeprowadzaniem auditu wewnętrznego,
 • bieżące wsparcie dotyczące najnowszych wymagań przepisów prawnych obowiązujących Organizację a powiązanych z wdrożonym Systemem Zarządzania,
 • doradztwo w zakresie bieżącego dokumentowania realizacji procesów Systemu Zarządzania, tj. prowadzenia oceny dostawców, planowania szkoleń, dokumentowania przeglądów infrastruktury, itp.

 

Pakiet standard:

zawartość „Pakietu minimum” oraz:

 • wspólne aktualizacje dokumentacji systemowej, m.in. procedur systemowych, kart procesów,
 • doradztwo i/lub na prośbę Organizacji, uczestnictwo w przeprowadzeniu auditów wewnętrznych przez pracowników Organizacji (czas auditu w siedzibie firmy),
 • doradztwo w sprawach związanych z przygotowaniem dokumentacji po audicie wewnętrznym przez pracowników Organizacji,
 • podstawowe doradztwo w zakresie wymogów zabezpieczeń IT, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań załącznika A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 „Wykazu celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń”,
 • doradztwo w zakresie metod analizy ryzyka do skutecznej oceny adekwatności zabezpieczeń danych,
 • sporządzenie krótkich opinii dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania (w ramach przewidzianego czasu zgodnie z pakietem),
 • doradztwo w zakresie metod analizy ryzyka i szans do skutecznej oceny ich wpływu na jakość oferowanych usług,
 • przeprowadzenie auditu wewnętrznego w siedzibie firmy (czas auditu w siedzibie firmy + czas opracowania dokumentacji z auditu w biurze PK AGM; po ustaleniu kosztów dojazdu).

 

Pakiet standard GOLD:

 zawartość „Pakietu minimum” i „Pakietu standard” oraz:

 • udział w audicie zewnętrznym (jeśli umowa będzie obowiązywała w dniu auditu),
 • wizyta Konsultanta raz na kwartał w siedzibie organizacji.

 

 W ramach projektów doradczych zyskujesz:

 • Wdrażanie rozwiązań „szytych na miarę” dla klienta – biorąc pod uwagę aspekty czasowe, finansowe i organizacyjne,
 • stały dostęp do pomocy dotyczącej wdrożonych Systemów Zarządzania,
 • możliwość konsultacji telefonicznej, elektronicznej, za pomocą telekonferencji (Teams),
 • osobistej (po ustaleniu kosztów dojazdu),
 • przejrzyste zasady współpracy.

 

Koszt:

Pakiet minimum

Limitowany czas konsultacji: 2h miesięcznie

200,00 PLN netto + VAT* (słownie: dwieście złotych)

 

Pakiet standard

Limitowany czas konsultacji: 10h miesięcznie

600,00 PLN netto + VAT* (słownie: sześćset złotych)

 

Pakiet standard GOLD

Nielimitowany czas konsultacji:

1000,00 PLN netto + VAT* (słownie: tysiąc złotych)

 

*podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.