Wniosek rozpoczęcie działalności gospodarczej Urząd Pracy

615,00 

Usługa dotycząca przygotowania wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej do Urzędu Pracy.

615,00 
Wniosek rozpoczęcie działalności gospodarczej Urząd Pracy
SKU: WNIOSEK-URZAD-PRACy Kategoria:

Opis

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wsparcia z Urzędu Pracy to często przełomowy krok.

Dokumentacja, jaką dla Państwa stworzymy w ramach tego produktu będzie kompletna, spójna, zgodna z wymogami danego naboru. Dokonanie zakupu naszej usługi pozwoli Państwu na skupienie się na kwestiach ważnych dla Państwa, my natomiast podejmiemy działania mające na celu spełnienie wymogów formalnych.

W skład przygotowanej przez nas dokumentacji wchodzą wszystkie niezbędne załączniki: wniosek, biznesplan, harmonogram rzeczowo –finansowy, formularz informacji o pomocy de minimis.

Po wykupieniu usługi skontaktujemy się z Państwem telefonicznie i mailowo, celem pozyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia i skompletowania wniosku wraz z załącznikami. W terminie do 6 dni roboczych od otrzymania od Państwa kompletnych informacji zwrotnych, prześlemy drogą mailową komplet wymaganych dokumentów.