Doradztwo w zakresie pozyskania środków dofinansowujących działania rozwojowe dla sektora MŚP

150,00 

Doradztwo w zakresie pozyskania środków dofinansowujących działania rozwojowe dla sektora MŚP.

Przed dodaniem do koszyka proszę wybrać liczbę godzin za pomocą przycisków [-] oraz [+].

150,00 
1 godzina
SKU: DORADZTWO-1 Kategoria:

Opis

Wybór tej usługi jest korzystny bez względu na lokalizację siedziby przedsiębiorcy, któremu jest finalnie dedykowana. Dzięki konsultacjom prowadzonym za pomocą telekonferencji i uzupełnianym poprzez wymianę informacji  via email, odbiorca zyskuje wiedzę na temat aktualnych projektów, z których może korzystać podczas realizacji działań mających na celu kondycjonowanie jakości.

Oprócz pełnej informacji na temat aktualnych naborów oraz typów projektów dedykowanych sektorowi MŚP dla swojego regionu, przedsiębiorca zyskuje weryfikację swojego statusu w kontekście interesującego działania oraz wskazówki w zakresie doboru usług kwalifikowalnych jako wydatki w projekcie.

KORZYŚCI: Pełen raport, uwzględniający weryfikację statusu MŚP, przykładowy plan działania uwzględniający ramy czasowe projektu oraz interpretację zapisów regulaminu w odniesieniu do planowanego zakresu usług.