Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu środowiska

1.083,40 4.059,00 

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu środowiska.

1.083,40 
8 godzin
1.623,60 
12 godzin
4.059,00 
30 godzin
SKU: U-AUDIT-WYMOGOW-1 Kategoria:

Opis

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno-prawnego przedsiębiorstwa w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. 

Audyt środowiskowy polega na weryfikacji, czy Państwa firma stosuje się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska w zakresie m.in.: obowiązków sprawozdawczych, gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami, gospodarki wodno- ściekowej, emisji do powietrza, użytkowania substancji niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego oraz baterii. 

Podczas audytu przeprowadzana jest również wizja lokalna zakładu. Każdy przeprowadzony przez nas audyt kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu zawierającego wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące.

Wszystkie nieprawidłowości pomożemy Państwu skutecznie usunąć. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty i skontaktowanie się z pracownikami naszego biura.