Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu środowiska

1.083,40 4.059,00 

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu środowiska.

Usługa
1.083,40 
8 godzin
Usługa
1.623,60 
12 godzin
Usługa
4.059,00 
30 godzin
Wyczyść
SKU: U-AUDIT-WYMOGOW-1 Kategoria:

Opis

Audyty kończą się sporządzeniem raportu zawierającego wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące.

Wszystkie nieprawidłowości pomożemy Państwu skutecznie usunąć.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, w celu ograniczenia bezpośrednich spotkań proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu środowiskowego on-line. Należy jednak dodać, iż audyt ten będzie obejmował swoim zakresem jedynie analizę dokumentacji firmy związanej z przepisami ochrony środowiska (decyzje administracyjne, umowy, sprawozdania, prowadzone rejestry itp.). Audyt ten również zakończony będzie sporządzonym i przesłanym do Państwa raportem zawierającym listę obowiązków firmy oraz szczegółowy plan działań korygujących/naprawczych.