Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania

1.083,40 4.059,00 

Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania.

1.083,40 
8 godzin
1.623,60 
12 godzin
4.059,00 
30 godzin
SKU: U-AUDIT-SZ Kategoria:

Opis

Paleta usług oferowanych przez naszą firmę obejmuje szeroki zakres w ramach ochrony środowiska, BHP, kadr, Systemów Zarządzania, RODO, a także dotacji unijnych. Jednym z elementów oferowanych w tych obszarach jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu weryfikującego/zerowego lub wewnętrznego. Główny cel realizacji takiego audytu to identyfikacja przepisów prawa, do których przestrzegania zobligowana  jest firma, wskazanie słabych stron, wymagających poprawy, uzupełnienia, co w efekcie prowadzi do   usprawnienia i udoskonalenie różnego rodzaju procesów operacyjnych w organizacji. 

AGM – nasze usługi- audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania

W ramach przeprowadzanego przez nas audytu wewnętrznego dowolnego Systemu Zarządzania lub jego wybranego obszaru, nasi specjaliści zweryfikują, w jakim stopniu Państwa firma lub organizacja spełnia wymagania norm wchodzących w skład stosowanego Systemu Zarządzania. W zakres audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania wchodzą między innymi takie czynności jak: weryfikacja posiadanej przez Państwa dokumentacji (w tym procedur, instrukcji, regulaminów, formularzy), analiza wewnętrznego funkcjonowania organizacji, analiza pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i posiadanej infrastruktury, analiza kompetencji personelu, weryfikacja rozliczeń księgowo-rachunkowych, kontrola prawidłowości funkcjonowania systemów informatycznych, a także wiele innych elementów, w zależności od charakteru biznesowego danej firmy. Na podstawie przeprowadzanego przez nas audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania, opracowujemy szczegółowy raport, który umożliwia przede wszystkim określenie obszarów wymagających poprawy oraz wskazuje braki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu audyt wewnętrzny może być przyczynkiem do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy, poprzez wprowadzenie rekomendowanych w raporcie zmian  oraz ulepszeń, działając zgodnie z wskazanym  kierunkiem ich wdrażania.

Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania, dostępny jest w ofercie AGM w kilku wariantach, które różnią się ceną, zakresem usługi oraz czasem potrzebnym na wykonanie audytu. Opinie na temat kompleksowych usług świadczonych przez naszych specjalistów są bardzo pozytywne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem poszczególnych wariantów audytu wewnętrznego.