Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania

1.083,40 4.059,00 

Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania.

Usługa
1.083,40 
8 godzin
Usługa
1.623,60 
12 godzin
Usługa
4.059,00 
30 godzin
Wyczyść
SKU: U-AUDIT-SZ Kategoria:

Opis

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu wewnętrznego dowolnego Systemu Zarządzania. W ramach audytu zweryfikujemy w jakim stopniu Państwa Organizacja spełnia wymagania normy lub norm (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, itd.) wchodzących w skład posiadanego przez Państwa Systemu Zarządzania lub też Systemu Zarządzania, który zamierzają Państwo dopiero wdrożyć.

Audyt obejmuje m.in. weryfikację posiadanej przez Państwo dokumentacji (procedur, instrukcji, formularzy), analizę wewnętrznego funkcjonowania Organizacji, pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, posiadanej infrastruktury, kompetencji personelu oraz innych elementów (w zależności od wybranej normy).

Na podstawie zebranych danych zostanie opracowany Raport. Wyniki audytu pozwolą określić obszary, które wymagają poprawy, wykażą braki oraz elementy wymagające dopracowania.