Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu BHP/PPOŻ

1.083,40 4.059,00 

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu BHP/PPOŻ.

1.083,40 
8 godzin
1.623,60 
12 godzin
4.059,00 
30 godzin
SKU: U-AUDIT-WYMOGOW-4 Kategoria:

Opis

Dokonujemy analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Jest to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy Państwa firma spełnia wymogi prawne. Audyt zakończony jest sporządzeniem raportu zawierającego wykaz wymagań prawnych obowiązujących daną organizację, ocenę zgodności z tymi wymaganiami i zalecane działania korygujące. Przedstawiamy także gotowe rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Zgodnie z Kodeksem pracy, za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie odpowiada pracodawca, natomiast obowiązujące regulacje prawne nakładają na niego szereg obowiązków, których zaniechanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak straty materialne, roszczenia poszkodowanych, odszkodowania czy nawet sankcje karne.

Audyt wymogów przepisów prawa z zakresu BHP/PPOŻ wykonywany jest w naszej firmie przez zespół specjalistów. Oferujemy kilka wariantów usług, w zależności od potrzeb każdego klienta – poszczególne usługi różnią się ceną, zakresem oraz czasem potrzebnym do wykonania audytu. Nasze usługi cieszą się pozytywnymi opiniami klientów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.