Audyt gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

1.083,40 4.059,00 

Audyt gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

1.083,40 
8 godzin
1.623,60 
12 godzin
4.059,00 
30 godzin
SKU: U-AUDIT-WYMOGOW-7 Kategoria:

Opis

Podczas audytu zweryfikujemy w jakim stopniu Państwa Placówka udzielając świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej spełnia standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Audyt obejmuje m.in. analizę: wewnętrznego funkcjonowania Placówki, organizacji pracy komórek organizacyjnych,  danych statystycznych, informacji przekazywanych Pacjentom, infrastruktury (w tym gabinetów, sprzętu), kompetencji personelu, stosowanych procedur sanitarno-higienicznych, procedur postępowania z produktami leczniczymi, dokumentacji medycznej.

Wyniki audytu pozwolą określić zaawansowanie prac, wykażą braki oraz elementy wymagające dopracowania przed przeglądem akredytacyjnym wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).
Z przeprowadzonego audytu gotowości podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu podmiotu z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.