Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

1.Cel szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie min znał  metodologię zarządzania Jakością, klasyfikację kosztów jakości, metody autoprezentacji i marketingu usług medycznych.

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z metodologią zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

5.Program: 

 • Rola organizatora QA. Metodologia zarządzania Jakością,
 • Liczenie kosztów jakości. Mierniki ekonomiczne. Klasyfikacja kosztów jakości,
 • Praca zespołowa, Motywowanie w pracy zawodowej,
 • Autoprezentacja, Techniki wspomagające komunikację,
 • Public relations w ochronie zdrowia
 • Marketing usług medycznych, Narzędzia marketingowe,
 • Strategie marketingowe- praktyczne wskazówki

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl