Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

500,00 

SKU: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Kategoria:

Opis

  1. Regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  2. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej
  3. Zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  4. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie przeciwdziałania pożarom
  5. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru, sposoby alarmowania
  6. Ewakuacja osób mienia, drogi ewakuacyjne oraz środki do prowadzenia ewakuacji
  7. Sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze oraz zasady ich użycia