Szkolenie – Antykorupcja

500,00 

Opis

Plan szkolenia:

  1. Korupcja – podstawowe zagadnienia (def. korupcji, korzyść majątkowa, osobista, funkcjonariusz publiczny itp.).
  2. Systemowe sposoby walki z korupcją (prewencja, wykrywanie, zwalczanie, analiza).
  3. Profilaktyka antykorupcyjna (informacja, edukacja).
  4. Niekaralne formy korupcji (nepotyzm, kumoterstwo, konflikt interesów).
  5. Wewnętrzne mechanizmy obronne instytucji.
  6. Postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
  7. Konsekwencje korupcji (formy korupcji, odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna).
  8. Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji.
  9. Analiza przypadków.
  10. Postrzeganie społeczne korupcji.