Szkolenie – Ankietyzacja dla koordynatora ds. dostępności

900,00 

Opis

Program szkolenia

  1. Badanie satysfakcji pacjentów i personelu w zakresie dostępności
  2. Ankietyzacja
  3. Sposób przekazywania kwestionariusza ankiety
  4. Rodzaje pytań zawartych w kwestionariuszu
  5. Ankietyzacja dla koordynatora