Kto może wykonać audyt energetyczny?

10 lip
man-electrical-technician-working-switchboard-with-fuses

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Zrównoważony rozwój i ekologia to aspekty, które coraz częściej stanowią podstawę funkcjonowania wielu firm z branż przemysłowo-produkcyjnych. Świadome działania w zakresie korzystania z energii elektrycznej są w stanie znacząco zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla, szkodliwych pyłów, gazów cieplarnianych oraz innych substancji zagrażających planecie.

Sukcesywna identyfikacja obszarów energetycznych pozwala zoptymalizować koszty ponoszone za energię, wpływając pozytywnie na wizerunek firmy. Aby zapewnić przedsiębiorstwu efektywność w tym obszarze, konieczne jest wykonawstwo tzw. audytu energetycznego.

Kto może wykonać analizę efektywności energetycznej obiektu? Co warto wiedzieć o stanowisku audytora w tym zakresie?

Audyt energetyczny budynku – kto może wykonać?

Aby zrozumieć specyfikę stanowiska audytora energetycznego, należy mieć świadomość tego, czym tak naprawdę jest audyt energetyczny i kto może wykonać go w firmie.

Audyt jest kompleksową analizą efektywności energetycznej danego obiektu (np. produkcyjnego czy przemysłowego). Cel wykonawstwa analizy obejmuje identyfikację obszarów, w których istnieje możliwość poprawienia wydajności systemów i redukcji zużycia energii.

Aby móc wykonać audyt w firmie, konieczne jest posiadanie specjalnego certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu. Kursy na audytora energetycznego prowadzone są np. przez firmy audytorskie czy przedsiębiorstwa konsultingowe. Niezbędne jest także posiadanie wykształcenia technicznego w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska, architektury i oczywiście energetyki.

Należy pamiętać, że wykaz osób uprawnionych do wykonywania audytu prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz dostępny do odczytu na jego oficjalnej stronie.

Szkolenia na audytora

Wiele firm konsultingowych przeprowadza profesjonalne szkolenia w zakresie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków dotyczących stanowiska audytora. Przed podjęciem współpracy z danym przedsiębiorstwem warto dokładnie zapoznać się z harmonogramem kursu, zakresem tematycznym, a także referencjami czy opiniami na temat szkoleniowcy.

Współpraca ze sprawdzoną firmą konsultingową to gwarancja profesjonalnie przeprowadzonego kursu przez specjalistów z dziedziny energetyki. Po zakończeniu szkolenia  kursanci powinny posiadać aktualną wiedzę w zakresie analizy danych i interpretacji wyników. Poza merytoryczną znajomością praktyk dotyczących zarządzania istotna jest także umiejętność formułowania zaleceń, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny – kto może wykonać go w firmie?

Audyt energetyczny to swoista ekspertyza danych dotyczących stosowanych praktyk i użytkowanych instalacji w danej firmie. Dnia 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe regulacje, które dookreślają warunki wykonywania zawodu audytora w tym obszarze.

Jeśli firmie zależy na świadectwie charakterystyki energetycznej, należy pamiętać, że może je wystawić jedynie podmiot znajdujący się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jednocześnie w kursie z zakresu efektywności energetycznej może wziąć udział każda osoba, która chce ograniczyć energochłonność procesów przeprowadzanych w swoim przedsiębiorstwie.

Kto może wykonać audyt energetyczny budynku? Istota odpowiedniego przygotowania pracowników

Dzięki zdobytej wiedzy podczas szkolenia umiejętność weryfikacji jakości stosowanych praktyk i identyfikacji poszczególnych obszarów energetycznych mogą zostać kompleksowo opanowane. W ten sposób firma może znacznie poprawić swój wizerunek wśród konsumentów oraz partnerów biznesowych, redukując jednocześnie koszty.

Podniesienie konkurencyjności, rentowności, kompetencji pracowników, a także potencjału przedsiębiorstwa to aspekty, przez które coraz większa liczba właścicieli firm decyduje się na wzięcie udziału w szkoleniach z efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl