Zmiany w normach dotyczących sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

23 lip

Zmiany w normach dotyczących sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

Zgodnie z Komunikatem Nr 7/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności, w dniu 17.05.2019 r. norma PN – EN 1090-3:2008 została wycofana i zastąpiona przez normę PN-EN 1090-3:2019-05. Dla firm posiadających certyfikat na normę PN-EN 1090-3:2008 okres przejściowy trwa do 31 października 2019 r.

W normie 1090-3 dotyczącej wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 3: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych” określono wymagania dotyczące wykonania aluminiowych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z następujących wyrobów:

  1. Walcowanych blach, taśm i blach;
  2. Kształtowników wyciskanych;
  3. Drutów, prętów i rur ciągnionych na zimno;
  4. Odkuwek;
  5. Odlewów.

Norma PN-EN 1090-3:2019-05 swoim zakresem obejmuje elementy wykonywane z wyrobów konstrukcyjnych o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm oraz elementy spawane o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. W normie PN-EN 1090-3:2019-05 podano wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, a w załączniku informacyjnym podano wytyczne dotyczące systemów ochrony przed korozją. Norma stwarza możliwość doboru wymagań opcjonalnych do specyfiki obiektu. Norma ma również zastosowanie do tymczasowych konstrukcji aluminiowych.

 

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl