WOJ.ŁÓDZKIE – NABÓR WNIOSKÓW

04 kwi
woj. łódzkie nabór wniosków

WOJ.ŁÓDZKIE – NABÓR WNIOSKÓW

Uwaga Łódzcy Przedsiębiorcy!

Przed nami 2 wiosenne nabory wniosków na łączną kwotę 7 mln zł!

VI tura będzie skierowana do średnich przedsiębiorstw (5 mln. zł), a dotacje z VII zostaną przeznaczone na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw (2mln. zł).

W obu naborach możecie wykorzystać bony na usługi szkoleniowe i doradcze.

Bony rozwojowe są ważne 3 miesiące od ich wygenerowania.

VI tura dla średnich przedsiębiorstw:

Termin: 4 kwietnia, godz. 10.00

Pula: 5 mln zł

Grupa docelowa: tylko średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa: blisko 100 000 zł (99 960 zł tj. 1666 bonów)

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu zgłoszeń będą miały firmy obejmujące wsparciem pracowników 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach

WAŻNE: Brak możliwości przedłużania bonów.

 

VII tura dla mikro i małych przedsiębiorstw:

Termin: 11 kwietnia, godz. 10.00

Pula: 2 mln zł

Grupa docelowa: tylko mikro i małe przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa: blisko 50 000zł

(49 980 zł tj. 833 bonów)

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu zgłoszeń będą miały firmy obejmujące wsparciem pracowników 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach

WAŻNE: Brak możliwości przedłużania bonów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl