Wdrożenia Systemów ISO z dotacją unijną

checkbox

Zapytaj o ofertę

korzyści dla klienta

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

wewnętrzne: 

 • wzrost efektywności działań;
 • usprawnienie obiegu informacji;
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności;
 • przystosowanie systemu organizacji do lepszego zarządzania;
 • zmniejszenie kosztów złej jakości i wskazanie źródeł ich powstawania;
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów;

zewnętrzne:

 • poprawa renomy firmy i podkreślenie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych;
 • osiągnięcie poważniejszej pozycji na rynku;
 • zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych, np. zmniejszenie ilości reklamacji;
 • z uwagi na międzynarodowe uznanie systemów ISO lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen.

ZAKRES USŁUGI

 • pomoc w uzyskaniu dotacji na usługi doradczo-konsultingowe i szkoleniowe, dedykowane wdrożeniom ISO
 • przegląd działalności organizacji pod kątem spełnienia wymagań zawartych w normach ISO;
 • szczegółowe określenie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w organizacji, w celu dostosowania jej do wymagań danej normy;
 • zaprojektowanie i wdrożenie Sytemu Zarządzania Jakością;
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji systemowej (przewodnik po systemie, procesy, procedury i instrukcje);
 • przeprowadzenie przez pracowników firmy auditów wewnętrznych w obecności i przy współudziale konsultanta;
 • pomoc w realizacji procedury certyfikacyjnej;
zakres usługi

DLACZEGO MY:

 • Funkcjonujemy od 1999r. , niebawem będziemy obchodzić 20-lecie naszej działalności. Systemy ISO wdrożyliśmy w ponad 700 firmach na terenie całego kraju, z uwagi na zróżnicowanie naszych specjalistów pomagamy przedsiębiorstwom branży przemysłowej, usługowej, medycznej, spożywczej czy też farmaceutycznej.
 • Z zainteresowanymi klientami kontakt rozpoczynamy niezobowiązującym, nieodpłatnym spotkaniem, na którym możemy omówić system naszej pracy, poznać potrzeby klienta oraz zaproponować dedykowaną ofertę. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z naszą wizytą, jedyny jego wkład to poświęcony czas.

 

 • System przygotowywany jest indywidualnie dla każdego klienta, po prostu “szyty na miarę”. Nie pracujemy na szablonach “dla wszystkich”, znaczenie ma branża dla której dedykowani są właściwi specjaliści;

 

 • Pracujemy w rozbudowanym zespole, składającym się z kilku ściśle współpracujących ze sobą działów, dlatego też jesteśmy skuteczni i profesjonalni;

 

 • Jako jedna z niewielu firm, mamy możliwość świadczenia usług doradczo-konsultingowych i szkoleniowych w obszarze ISO z dotacją unijną;