Wdrożenia Systemów ISO z dotacją unijną

checkbox

Zapytaj o ofertę

  korzyści dla klienta

  KORZYŚCI Z WDROŻENIA

  wewnętrzne: 

  • wzrost efektywności działań;
  • usprawnienie obiegu informacji;
  • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności;
  • przystosowanie systemu organizacji do lepszego zarządzania;
  • zmniejszenie kosztów złej jakości i wskazanie źródeł ich powstawania;
  • zmniejszenie liczby popełnianych błędów;

  zewnętrzne:

  • poprawa renomy firmy i podkreślenie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych;
  • osiągnięcie poważniejszej pozycji na rynku;
  • zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych, np. zmniejszenie ilości reklamacji;
  • z uwagi na międzynarodowe uznanie systemów ISO lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen.

  ZAKRES USŁUGI

  • pomoc w uzyskaniu dotacji na usługi doradczo-konsultingowe i szkoleniowe, dedykowane wdrożeniom ISO
  • przegląd działalności organizacji pod kątem spełnienia wymagań zawartych w normach ISO;
  • szczegółowe określenie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w organizacji, w celu dostosowania jej do wymagań danej normy;
  • zaprojektowanie i wdrożenie Sytemu Zarządzania Jakością;
  • sporządzenie wymaganej dokumentacji systemowej (przewodnik po systemie, procesy, procedury i instrukcje);
  • przeprowadzenie przez pracowników firmy auditów wewnętrznych w obecności i przy współudziale konsultanta;
  • pomoc w realizacji procedury certyfikacyjnej;
  zakres usługi

  DLACZEGO MY:

  • Funkcjonujemy od 1999r. , niebawem będziemy obchodzić 20-lecie naszej działalności. Systemy ISO wdrożyliśmy w ponad 700 firmach na terenie całego kraju, z uwagi na zróżnicowanie naszych specjalistów pomagamy przedsiębiorstwom branży przemysłowej, usługowej, medycznej, spożywczej czy też farmaceutycznej.
  • Z zainteresowanymi klientami kontakt rozpoczynamy niezobowiązującym, nieodpłatnym spotkaniem, na którym możemy omówić system naszej pracy, poznać potrzeby klienta oraz zaproponować dedykowaną ofertę. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z naszą wizytą, jedyny jego wkład to poświęcony czas.

   

  • System przygotowywany jest indywidualnie dla każdego klienta, po prostu “szyty na miarę”. Nie pracujemy na szablonach “dla wszystkich”, znaczenie ma branża dla której dedykowani są właściwi specjaliści;

   

  • Pracujemy w rozbudowanym zespole, składającym się z kilku ściśle współpracujących ze sobą działów, dlatego też jesteśmy skuteczni i profesjonalni;

   

  • Jako jedna z niewielu firm, mamy możliwość świadczenia usług doradczo-konsultingowych i szkoleniowych w obszarze ISO z dotacją unijną;