Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP – dofinansowanie na szkolenie pracowników

18 paź

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP – dofinansowanie na szkolenie pracowników

Ruszyła kolejna edycja Akademii Transformacji Cyfrowej dla MMŚP, kolejna tura naboru wniosków odbędzie się w listopadzie. Jako przedsiębiorca, masz okazję zyskać spore wsparcie w ramach tego projektu. Korzyści są długofalowe i pozwalają na poszerzenie kompetencji twoich pracowników.

Co to jest ATC?

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP, projekt którego operatorem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektorów MMŚP. Projekt oferuje finansowanie pomocy w zakresie doradczym i szkoleniowym, które współfinansowane jest z dotacji UE. Realizacja projektu zaczęła się z początkiem roku 2022 i potrwa do końca września 2023 roku. Projekt może zostać zakończony przed przewidywanym terminem, ze względu na wyczerpanie już funduszy.

Celem projektu, jest przede wszystkim podniesienie kompetencji pracowników danego przedsiębiorstwa. A konkretnie chodzi o kompetencje menadżerskie w zakresie cyfryzacji. Szkolenie w zakresie cyfryzacji, które jest odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa skutkuje wdrożeniem norm ułatwiającym zarządzanie firmą. Projekt jest realizowany na zasadzie refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w BUR, na usługi rozwojowe.

Firma konsultingowa AGM jest jedną z niewielu, która oferuje usługi doradcze i szkoleniowe, których w większości koszty są pokrywane w ramach tego projektu. Warto skorzystać z tej oferty, ponieważ dofinasowanie dla mikro, małych i średnich firm może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Kwota pomocy uzależniona jest od wielkości firmy, natomiast może to być wsparcie rzędu 80%.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Przede wszystkim projekt Akademii Transformacji Cyfrowej dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Według regulaminowej definicji są to:

  • Mikroprzedsiębiorstwo, czyli takie które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie 9 lub mniej pracowników i osiągnęło obrót nieprzekraczający 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 milionów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie 49 pracowników i mniej, oraz osiągnęło roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie 249 pracowników lub mniej oraz osiągnęło roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro.

Oprócz tego firma musi mieć siedzibę w Polsce, spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy społecznej oraz zobowiązuje się do wkładu własnego na poziomie min. 20%.

Projekt kierowany jest dla przedsiębiorców z całej Polski.

Firmy starające się o dofinansowanie ATC, muszą posiadać również diagnozę potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji. Taką indywidualną diagnozę realizuje między innymi firma konsultingowa AGM.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry menadżerskiej, właściciele i współwłaściciele oraz osoby, dla których w przyszłości przewidziany jest awans do kadry kierowniczej. W ramach pomocy udział w projekcie może wziąć udział określona liczba osób z danego przedsiębiorstwa. Istotny jest nie tylko termin wpłynięcia wniosku, ale również to ile uzyska punktów oraz czy jest wypełniony prawidłowo.

Punktacja jest przyznawana przez delegowaną do tego komisję, warto postarać się o punkty premiujące, dzięki którym istnieją większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dotacji. Między innymi punkty premiujące można dostać za wydelegowanie do szkolenia:

  • Pracownika z niepełnosprawnością;
  • Kobiety;
  • Pracownika powyżej 50. roku życia.

Jakie są korzyści udziału w projekcie?

Dzięki wzięciu udziału w projekcie właściciele mniejszych przedsiębiorstw mogą wyszkolić kadry kierownicze z zakresu cyfryzacji, sektora który dynamicznie się rozwija. Zwłaszcza podczas okresu pandemii większość procesów biznesowych zostało przeniesione na drogę elektroniczną i wygląda na to, że w najbliższym czasie to się  nie zmieni. Część spotkań biznesowych odbywa się zdalnie, jest to wygodne rozwiązanie dla obu stron, które mogą znajdować się w innych lokalizacjach.

Jednak temat cyfryzacji potrafi sprawiać kłopoty, zwłaszcza w zakresie wszystkich nowości, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku. Warto być na bieżąco, aby sprostać wymaganiom klientów i usprawnić swój biznes. Odpowiednio wyszkolona kadra, jest również widziana jako bardziej profesjonalna i godna zaufania.

Warto jednak dopasować szkolenia i doradztwo w zakresie cyfryzacji i nie tylko do konkretnych potrzeb firmy. Inny system będzie funkcjonował w dwuosobowej firmie i przedsiębiorstwie zatrudniającym wiele osób, podzielonych na działy. W celu dopasowania konkretnej oferty możesz odezwać się do konsultantów AGM, którzy pomogą Ci przejść przez cały proces łącznie z składaniem wniosku.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl