Szkolenia BHP w czasie pandemii

16 sie
maseczki

Szkolenia BHP w czasie pandemii

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają kluczowe znaczenie w każdej branży. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz regularne szkolenie pracowników stałych w tzw. szkoleniach okresowych w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków. Mimo pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje i przyjmuje do pracy nowe osoby. Obostrzenia sanitarne nie zwalniają pracodawców z konieczności zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy oraz poinformowania ich o zasadach BHP. Szkolenia BHP mogą odbyć się przez internet. Jeśli brakuje Ci czasu na przeprowadzenie takiego kursu, lub chcesz zagwarantować bezpieczeństwo dla pracowników w okresie pandemi warto wykupić szkolenie okresowe BHP online, które dostępne jest w naszej ofercie. Dlaczego ważne jest, aby zachować maksimum bezpieczeństwa w czasie pandemii? Jak zorganizować szkolenie wstępne BHP online? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Szkolenie okresowe BHP online – co obejmuje?

Nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowane są odpowiednio do wybranej branży i obejmują instruktaż ogólny, a także stanowiskowy, ponieważ poszczególne stanowiska w obrębie zakładu pracy mogą wymagać różnych środków ochrony. Znajomość przepisów BHP jest bardzo istotna, ponieważ to od niej może zależeć zdrowie i życie pracowników, klientów, a także pozostałych osób, z którymi mają oni styczność. Dostępne w naszej ofercie szkolenia okresowe BHP online to doskonały sposób na to, aby wszyscy pracownicy zapoznali się szybko i dokładnie z odpowiednimi przepisami. Znajomość tych zasad dotyczy pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, służb medycznych oraz innych branż.

Jak wygląda szkolenie wstępne BHP online dla pracodawców i pracowników?

Szkolenia wstępne BHP online, które rekomendujemy, przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie wszystkich uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy oraz regulaminem i przepisami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo instruktaż ogólny obejmuje również informacje na temat udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W czasie szkolenia wstępnego BHP online przewidziany jest również instruktaż stanowiskowy, który ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia, które niesie ze sobą wykonywanie pracy na określonych stanowiskach, oraz przekazanie informacji na temat ryzyka zawodowego wiążącego się z wypełnianiem obowiązków. Szkolenie to uwzględnia także odpowiednie środki ochrony, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko wypadku. Oczywiście, takie szkolenie musi zakończyć się egzaminem, po którym każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP.

Szkolenie okresowe BHP – pandemia i jej wpływ na higienę pracy

Niestety, pandemia wciąż trwa, dlatego każde miejsce pracy musi zapewnić pracownikom dostęp do wiedzy na temat nowych przepisów BHP, które obowiązują wszystkie zatrudnione osoby w tych wyjątkowych okolicznościach. Właśnie dlatego warto wykupić szkolenie okresowe BHP, którego głównym celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które uwzględnia również zmiany, jakie zaszły w obowiązujących przepisach w związku z regulacjami pandemicznymi. Nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne są konieczne, jeśli chcemy zachować maksimum bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i życie pracowników oraz ich rodzin. Szkolenie tego rodzaju również wiąże się z otrzymaniem odpowiedniego zaświadczenia – sprawdź naszą ofertę.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl