RODO po roku….

14 cze
rodo po roku

RODO po roku….

Przez pierwszy rok obowiązywania RODO w Polsce, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło ponad 4,5 tysiąca zgłoszeń. Większość zgłoszeń pochodziło od administratorów danych osobowych z sektora prywatnego. Niestety w dalszym ciągu administratorzy danych osobowych mają trudność z oceną czy dane naruszenie może mieć wpływ dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Taki wpływ może mieć wówczas, gdy naruszenie może skutkować fizyczną, materialną lub niematerialną szkodą dla osób fizycznych, których dane przetwarzano. Taka sytuacja może zaistnieć również w przypadku utraty dostępu do danych. Czyli na przykład zaszyfrowania całego systemu informatycznego przez wirus ransomware, lub zniszczenia danych w wersji papierowej. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek w ciągu 72 godzin zgłosić takie zdarzenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy również pamiętać że naruszenie które zaistniało u podmiotu przetwarzającego musi być zgłoszone do administratora który następnie wysyła zgłoszenie do organu nadzorczego.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl