Projekt “Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa”

Z radością informujemy,  iż w dniu 25.10.2013 nasza firma podpisała kolejną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa”, który przeznaczony jest dla MIKRO i MAŁYCH przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany jest w 70% ze środków Unii Europejskiej, a jego celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami.

Celem usług doradczo-szkoleniowych jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę zarządzania jego finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

Usługa w zakresie optymalizacji zarządzania finansami składa się z :

–     Etapu I – audytu optymalizacyjnego;

–     Etapu II – doradztwa we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień;

 

Etap I – audyt optymalizacyjny analizujący funkcjonowania przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach działalności, polegający na przeprowadzeniu analizy w wybranych co najmniej trzech podobszarach pochodzących z co najmniej dwóch obszarów. Etap I zakończony jest raportem z przeprowadzonego audytu.

Do obszarów tych należą:

  1. Sprzedaż i marketing
  2. Telekomunikacja
  3. Finanse
  4. Księgowość
  5. Podatki
  6. Prawo

Etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych w etapie I rozwiązań lub usprawnień, a następnie uzgodnienie zakresu wdrożenia rekomendowanych w raporcie działań oraz powołanie zespołu projektowego w przedsiębiorstwie i opracowanie niezbędnej dokumentacji, procesów, a także rozwiązań w zależności od rodzaju wdrażanych rekomendacji i obszarów.

Czas realizacji usługi wynosi od 2 do 4 miesięcy i wprowadzany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Etapy

 Cena usługi   Cena usługi po dofinansowaniu

Etap I

  4 000 PLN*

1 200 PLN*

Etap II

  6 700 PLN*

2 010 PLN*

Łączna kwota

10 700 PLN*

3 210 PLN*

*- podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: ksu3.agm-konsulting.pl

 

Z przykrością informujemy, że projekt “Świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1. został zakończony z dniem 31.07.2015.

 

Przydatny Link: Program operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego