Praktyczne wskazówki na segregację odpadów w firmie

04 mar
segregacja odpadów wskazówki

Praktyczne wskazówki na segregację odpadów w firmie

Każde przedsiębiorstwo generuje odpady i z tym problemem musi sobie radzić. Właściwe rozwiązania w zakresie segregowania odpadami w firmie oraz recykling odpadów, mają istotne przełożenie na:
sytuację finansową firmy
konkurencyjność
wizerunek w oczach potencjalnych konsumentów

Podstawą segregacji odpadów w firmie jest:

1)  dobre wyszkolenie personelu, który musi posiąść wiedzę jak klasyfikować odpady i jak radzić sobie z problematycznymi śmieciami;

2)  odpowiednie oznakowanie i rozmieszczenie kontenerów oraz pojemników do segregowania odpadów;

        Jeśli zadbamy o to, by właściwe kosze do segregowania znalazły się tam, gdzie są potrzebne oraz ich oznaczenia były czytelne i jednoznaczne, segregowanie odpadów w firmie stanie się mniej problematyczne.

3) stosowanie urządzeń pozwalających zmniejszyć objętość gromadzonych odpadów (np. belownice, prasokontenery);

        Przełoży się to na ograniczenie liczby transportów odpadów do miejsc ich składowania, recyklingu czy utylizacji, a tym samym mniejsze koszty poniesione przez firmę.

4) zmiana sposobu myślenia o odpadach;

        To, co dotąd w firmie uznawane było za uciążliwy odpad, może okazać się wartościowym surowcem wtórnym. Dobrze jest zatem przyjrzeć się bardziej wnikliwie odpadom, które wytwarzamy, gdyż ich rozsądniejsza selekcja, ukierunkowana na możliwości, jakie dają nowe technologie stosowane w recyklingu, może przynieść przedsiębiorstwu dodatkowe zyski.

Masz więcej pytań?

Dzwoń do naszego działu środowiskowego!

Marcin: 795 456 337
Ada: 662 218 310
Ela: 608 529 035
Martyna: 787 091 083

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl