Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

10 mar
norma ISO 45001

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szukasz sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa w Twojej organizacji?

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy Ci na dobrych i bezpiecznych warunkach pracy.

Jedną z metod osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy jest wdrożenie systemu zarządzania.

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy została opracowana po to, aby – poprzez określone wymagania – pomóc organizacjom zbudować taki system zarządzania, który pozwoli na:

 • miejsce pracy zapewniające ochronę zdrowia pracowników,
 • ograniczenie ryzyka związanego z wypadami i chorobami zawodowymi,
 • zwiększy świadomość pracowników pod względem bezpiecznego wykonywania pracy oraz ewentualnego ryzyka,
 • większą kontrolę nad spełnianiem wymagań prawnych i innych z zakresu BHP oraz uporządkowanie odpowiedzialności i dokumentowania działań w tym zakresie,
 • zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli w zarządzanie BHP, co ma jednocześnie kluczowe znaczenie dla efektywności funkcjonowania systemu BHP,
 • budowanie marki organizacji jako „bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników”,
 • łatwe zintegrowanie z innymi systemami zarządzania np. ISO 9001: 2015 – System Zarządzania Jakością i ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego.

Należy pamiętać, że Norma ISO 45001, nie jest rewizją czy aktualizacja wcześniejszych standardów PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001 , lecz jest to odrębny standard.

Oznacza to konieczność nowego spojrzenia przez organizacje na stosowane dotychczas rozwiązania
i praktyki pracy, po to by utrzymać zgodność oraz dostosować się do nowych wymagań.

 

Firmy certyfikowane na zgodność z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 obowiązuje 3 letni okres przejściowy, co oznacza, że ostateczny termin przejścia na nową normę mija dla nich 11 marca 2021 roku

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl