Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

10 mar
norma ISO 45001

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szukasz sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa w Twojej organizacji?

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem, czy pracownikiem na pewno zależy Ci na dobrych i bezpiecznych warunkach pracy.

Jedną z metod osiągnięcia bezpiecznych warunków pracy jest wdrożenie systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.

Międzynarodowa norma ISO 45001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy została opracowana po to, aby – poprzez określone wymagania – pomóc organizacjom zbudować taki system zarządzania, który pozwoli na:

 • miejsce pracy zapewniające ochronę zdrowia pracowników,
 • ograniczenie ryzyka związanego z wypadami i chorobami zawodowymi,
 • zwiększy świadomość pracowników pod względem bezpiecznego wykonywania pracy oraz ewentualnego ryzyka,
 • większą kontrolę nad spełnianiem wymagań prawnych i innych z zakresu BHP oraz uporządkowanie odpowiedzialności i dokumentowania działań w tym zakresie,
 • zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli w zarządzanie BHP, co ma jednocześnie kluczowe znaczenie dla efektywności funkcjonowania systemu BHP,
 • budowanie marki organizacji jako „bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników”,
 • łatwe zintegrowanie z innymi systemami zarządzania np. ISO 9001: 2015 – System Zarządzania Jakością i ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego.

Należy pamiętać, że Norma ISO 45001, nie jest rewizją czy aktualizacja wcześniejszych standardów PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001 , lecz jest to odrębny standard.

Oznacza to konieczność nowego spojrzenia przez organizacje na stosowane dotychczas rozwiązania
i praktyki pracy, po to by utrzymać zgodność oraz dostosować się do nowych wymagań.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 – najważniejsze informacje

Międzynarodowa norma ISO 45001, stanowiąca przełom w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, jest odpowiedzią na globalną potrzebę tworzenia środowisk pracowniczych wolnych od jak największej liczby zagrożeń. Została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić organizacjom o różnej wielkości czy z odmiennych branż efektywne zarządzanie ryzykiem oraz poprawę warunków.

ISO 45001 zastępuje poprzednie standardy, wprowadzając jednolite podejście na międzynarodowym poziomie. Jej kluczową cechą jest uniwersalność – została stworzona w taki sposób, aby mogła zostać zastosowana przez każdą organizację, niezależnie od wielkości, rodzaju działalności czy geograficznej lokalizacji. Norma ISO 45001 koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznego, a zarazem zdrowego miejsca pracy poprzez systematyczne eliminowanie zagrożeń oraz minimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Wprowadzenie ISO 45001 to znacznie więcej niż tylko zobowiązanie do przestrzegania określonych standardów; to kulturowa zmiana w organizacji. Norma ta kładzie nacisk na aktywne zaangażowanie oraz odpowiedzialność zarówno kierownictwa, jak i pracowników w procesie zarządzania BHP.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 jest nie tylko inwestycją w zdrowie czy dobrostan pracowników, ale także przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności oraz efektywności operacyjnej organizacji.

ISO 45001 – wymagania

Pierwszym krokiem wdrożenia nowego systemu jest zaangażowanie kierownictwa i pracowników w proces zarządzania BHP. Norma ISO 45001 wymaga od kierownictwa aktywnego udziału w opracowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu oraz doskonaleniu systemu zarządzania BHP. Jest to fundamentalne dla budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Kolejnym wymogiem jest identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Organizacje muszą regularnie przeprowadzać analizę potencjalnych niebezpieczeństw w miejscu pracy oraz oceniać prawdopodobieństwo związane z nimi. Na tej podstawie powinny być opracowywane środki zaradcze i prewencyjne, mające na celu eliminację lub minimalizację ryzyka.

Norma ISO 45001 nakłada również wymóg tworzenia procedur reagowania na sytuacje awaryjne oraz zarządzania nimi. Organizacje muszą być przygotowane na różne scenariusze i mieć jasno określone plany obejmujące postępowanie w przypadku wypadków czy innych sytuacji kryzysowych.

Ponadto System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 wymaga ciągłego monitorowania, przeglądania oraz doskonalenia systemu zarządzania BHP. Obejmuje to regularne audyty, przeglądy zarządzania, a także oceny skuteczności podjętych działań.

Norma ISO 45001 – profesjonalne wsparcie w czasie wdrożenia

Oferując profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu normy ISO 45001, dostarczamy kompleksowe rozwiązania, dostosowane do specyfiki i potrzeb każdej organizacji. Rozpoczynając od początkowej diagnozy, przez szkolenia oraz doradztwo, aż po pomoc w certyfikacji, zapewniamy wszechstronną obsługę na każdym etapie procesu.

 

Firmy certyfikowane na zgodność z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 obowiązuje 3 letni okres przejściowy, co oznacza, że ostateczny termin przejścia na nową normę mija dla nich 11 marca 2021 roku

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl