TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. Nowa Sól

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. Nowa Sól

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Wywóz odpadów, wynajem sprzętu, usługi handlowe, selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystoœci płynnych, wywóz nieczystoœci niebezpiecznych
Dotacja na usługi doradcze i wdrożenie systemu
Dotacja na system zarządzania środowiskowego w ramach działania 4.1 PO IiS

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl