Przychodnia Lekarska MEDYK A.Ciupińska, J.Drzazga, H.Roczek, J.Zacharewicz Spółka Jawna Radomsko

Przychodnia Lekarska MEDYK A.Ciupińska, J.Drzazga, H.Roczek, J.Zacharewicz Spółka Jawna Radomsko

NormaZakres Certyfikacji
PN-EN ISO 9001:2015
PN-ISO/IEC 27001:2014
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: podstawowej opieki zdrowotnej; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii; świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej; rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej; opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresie poradni medycyny paliatywnej oraz świadczeń w hospicjum domowym; świadczeń z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Radomsku przy ul. Stefana Batorego 3, oraz zaspokajanie zapotrzebowania Pacjentów na urządzenia i przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze wspomagające proces rehabilitacji.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl