POLMEDIC Sp. z o.o. Radom

POLMEDIC Sp. z o.o. Radom

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: alergologicznej, diabetologicznej, endokrynologicznej, chirurgii plastycznej, osteoporozy, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, otolaryngologicznej, urologicznej oraz poradni zdrowego żywienia, a także świadczeń diagnostycznych w pracowni USG i pracowni diagnostyki obrazowej, realizowanych w Radomiu w AOS i przy ulicy Domagalskiego 7,
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: chirurgii plastycznej i poradni zdrowego żywienia, w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego, w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym, realizowanych w Radomiu w AOS II przy ulicy Okulickiego 76,
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej oraz z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Radomiu w AOS IV przy ulicy Osiedlowej 9,
 • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, położnictwa i ginekologii, ortopedii i traumatologii ruchu, otolaryngologii, urologii, realizowanych w Radomiu w Leczeniu Szpitalnym przy ulicy Domagalskiego 7,
 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, gabinetu pielęgniarki POZ, gabinetu pielęgniarki środowiskowej, punktu szczepień i gabinetu zabiegowego, realizowanych w Radomiu w POZ I przy ul. Domagalskiego 7,
 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, gabinetu pielęgniarki POZ, punktu szczepień i gabinetu zabiegowego realizowanych w Radomiu w POZ II Filii przy ul. Okulickiego 74,
 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, gabinetu pielęgniarki POZ, gabinetu położnej POZ, punktu szczepień i gabinetu zabiegowego, realizowanych w Radomiu w POZ III Filii przy ul. Toruńskiej 1,
 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, gabinetu pielęgniarki POZ, gabinetu położnej POZ, punktu szczepień i gabinetu zabiegowego, realizowanych w Radomiu w POZ IV przy ul. Osiedlowej 9,
 • w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej, realizowanych w Zatrzymaj Czas I w Radomiu przy ulicy Okulickiego 76.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl