Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy i NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawa

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy i NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawa

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Świadczenia edukacyjne i zdrowotne z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, deficytami neurologicznymi oraz usługi medyczne z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl