NZOZ Zespół Praktyk Lekarskich s.c. Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Paweł Chrzanowski Dzierżoniów

NZOZ Zespół Praktyk Lekarskich s.c. Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Paweł Chrzanowski Dzierżoniów

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, pediatrii,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno – położniczej, alergologicznej, dermatologicznej, chorób wewnętrznych,
  • diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni endoskopii oraz z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Dzierżoniowie Osiedle Tęczowe 12A.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl