NZOZ Zdrowie Elżbieta Kacprzak Krośniewice

NZOZ Zdrowie Elżbieta Kacprzak Krośniewice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni położniczo-ginekologicznej, neurologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, otorynolaryngologicznej, chorób metabolicznych, logopedycznej, w rodzaju opieki psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie świadczeń psychologicznych, w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Krośniewicach przy ulicy Kolejowej 23,
  • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, realizowanych w Krośniewicach przy ulicy Poznańskiej 15.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl