NZOZ CENTRUM ZDROWIA Sc Tomaszów Mazowiecki

NZOZ CENTRUM ZDROWIA Sc Tomaszów Mazowiecki

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni endokrynologicznej, neurologicznej, położniczo – ginekologicznej, diabetologicznej, alergologicznej, w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym oraz świadczeń w pracowni ultrasonograficznej i endoskopii.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl