Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny Koszęcin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny Koszęcin

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: lekarza POZ, pediatrii, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: wad postawy, ortopedii, neurologii dorosłych, neurologii dziecięcej, leczenia bólu, otolaryngologii dorosłych, otolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, leczenia nerwic dorosłych, leczenia nerwic dzieci i młodzieży, alergologii, dermatologii, urologii, endokrynologii, kardiologii, leczenia nadciśnienia, diabetologii, onkologii, ginekologii, ginekologii dla dziewcząt, okresu przekwitania, nefrologii, preluksacji, neonatologii, geriatrii, reumatologii, hepatologii, okulistyki, chorób naczyń, pulmonologii dorosłych, pulmonologii dziecięcej, a także medycyny sportowej, medycyny pracy, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz leczenia uzależnień, realizowanych w Koszęcinie przy ulicy Sobieskiego 8,

• w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej – konsultacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku dziennym, realizowanych w Koszęcinie przy ulicy Rzecznej 10

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl