Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euroklinika Katowice

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euroklinika Katowice

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: otolaryngologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej,
  • w rodzaju leczenia szpitalnego w oddziałach szpitalnych w ramach hospitalizacji planowej w zakresie: chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo,
  • ortopedycznej oraz w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie: chirurgii ogólnej i otolaryngologii, realizowanych w Katowicach przy ul. Stolarskiej 17.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl