Marco sp. z o.o. Gliwice

Marco sp. z o.o. Gliwice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 14001:2004
OHSAS

TS 16949:2009

Projektowanie, produkcja i sprzedaż etykiet, izolatorów i innych komponentów z tworzyw sztucznych oraz materiałów tekstylnych.

Produkcja komponentów do zabezpieczania, uszczelniania oraz znakowania i automatycznej identyfikacji przemysłowej wyrobu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl