GUMPLAST PODHALE Sp. z o.o. Nowy Targ

GUMPLAST PODHALE Sp. z o.o. Nowy Targ

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Produkcja mieszanek gumowych (baza SBR, NBR, CR, NR, EPDM) i kopolimeru EVA (tworzywa sztuczne) oraz wyrobów gumowych
i tworzyw dla obuwnictwa, przemysłu maszynowego, samochodowego, drogownictwa
i budownictwa.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl