Grupa Powen-Wafapomp SA Warszawa

Grupa Powen-Wafapomp SA Warszawa

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
System wdrożony niecertyfikowany
Projektowanie, produkcja, instalowanie, modernizacja, remont i serwis pomp i zespołów pompowych, wirowych, tłokowych (nurnikowych) jak również armatury przemysłowej, konstrukcji stalowych i zbiorników, części zamiennych, wykonywanie odlewów oraz obróbki mechanicznej i cieplnej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl