Diagnomed Spółka Jawna Nowotarska Widera Bielsko-Biała

Diagnomed Spółka Jawna Nowotarska Widera Bielsko-Biała

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: pediatrii, chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii, nefrologii, radiologii, geriatrii, urologii, schorzeń metabolicznych, schorzeń naczyniowych, profilaktyki chorób piersi, reumatologii, ginekologii, oraz medycyny pracy i badania kierowców, a także rentgenodiagnostyki obrazowej i pracowni ultrasonograficznej oraz pracowni densytometrii.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl