Centrum Medyczne PANACEUM Sp. z o.o. Pszczyna

Centrum Medyczne PANACEUM Sp. z o.o. Pszczyna

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 28,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni kardiologicznej dla dorosłych, poradni kardiologicznej dla dzieci, pracowni nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia, poradni alergologicznej, poradni onkologicznej, a także świadczeń w pracowni ultrasonograficznej oraz laboratorium analitycznym, realizowanych w Pszczynie przy ulicy Dobrawy 7.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl