Centrum Medyczne Jedynka Filia Nr 1 Zabrze-Biskupice

Centrum Medyczne Jedynka Filia Nr 1 Zabrze-Biskupice

Norma Zakres Certyfikacji
 ISO 9001:2008 Usługi z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, fizykoterapii, medycyny pracy, medycyny sportowej, otolaryngologii, ginekologii, psychologii, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także wykonywanych badań EKG

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl