Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne SZANSA Piotrków Trybunalski

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne SZANSA Piotrków Trybunalski

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Działania terapeutyczno – rehabilitacyjnych na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośœledzeniem głębokim
W ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: rehabilitacja (terapia dzieci autystycznych) i logopedia
W ramach Przedszkola Specjalnego działania opiekuńczo-wychowawcze, realizacja podstawy programowej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl