AC Artimex Sp. z o.o. Leśnica

AC Artimex Sp. z o.o. Leśnica

Norma Zakres Certyfikacji
PN-ISO/IEC 27001:2014 Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, protetyki, chirurgii stomatologicznej oraz świadczeń diagnostycznych w pracowni rentgenodiagnostyki stomatologicznej, realizowanych w Gliwicach,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ortopedycznej, endokrynologicznej, osteoporozy; świadczeń diagnostycznych w pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej, rentgenodiagnostyki stomatologicznej,ultrasonograficznej, mammograficznej, realizowanych w Kędzierzynie-Koźlu,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: nefrologicznej, chorób wewnętrznych, chorób sutka, chorób naczyń, chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej, neurologicznej, neurochirurgicznej, diabetologicznej, dermatologicznej; w rodzaju leczenia szpitalnego w trybie leczenia jednego dnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, świadczeń diagnostycznych w pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej, rentgenodiagnostyki stomatologicznej, ultrasonograficznej, mammograficznej, densytometrycznej, realizowanych w Raciborzu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl