Jak często powinno się przechodzić szkolenie okresowe BHP?

16 sie
kontorole pip 2020

Jak często powinno się przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie bhp.

Żeby firma spełniała wymagania prawne, przed przystąpieniem pracownika do pracy jej pracownicy powinni być wysyłani na szkolenia BHP. Te można podzielić na wstępne oraz okresowe. Określa to art. 237 Kodeksu Pracy. Jednak trzeba podkreślić, że jest to wymagane przede wszystkim po to, żeby osoby na danym stanowisku mogły pracować w sposób bezpieczny.

Szkolenie BHP – ile ważne? Jak często?

Szkolenie BHP nie jest bezterminowe. Przepisy w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą poszczególne grupy zawodowe na kategorie, głównie pod względem występowania czynnika ryzyka w zakładzie pracy. Oznacza to, że im większe jest niebezpieczeństwo podczas pracy, tym częściej trzeba przechodzić okresowe szkolenie BHP.

Przykładowo; osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, takich jak; kierownicy, mistrzowie, brygadziści szkolimy nie rzadziej niż raz na 5 lat. Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ze względu na specyfikę i rodzaj zagrożeń szkolimy nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia BHP – skorzystaj z pomocy specjalistów

Oferujemy kompleksowe szkolenia okresowe dla różnych grup zawodowych. Zawsze działamy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dlatego przekazujemy wyłącznie aktualne informacje. Dla większej wygody naszych klientów umożliwiamy skorzystanie z kursów online. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży i zapewniamy nie tylko szkolenia okresowe, ale też szkolenia wstępne BHP. Zajmujemy się także organizacją kursów przeciwpożarowych czy oceną ryzyka zawodowego. Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl