IATF 16949:2016 – system zarządzania odpowiadający specyficznym wymaganiom i metodą zarządzania w branży motoryzacyjnej

15 paź
iatf 16949 system zarządzania

IATF 16949:2016 – system zarządzania odpowiadający specyficznym wymaganiom i metodą zarządzania w branży motoryzacyjnej

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w krajach unii europejskiej a branża motoryzacyjna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wyrobów w branży motoryzacyjnej Międzynarodowa Grupa do spraw Motoryzacji (IATF) opracowała System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

System zarządzania jakością według standardu IATF zorientowany jest na wszystkie organizacje w przemyśle motoryzacyjnym te funkcjonujące na poziomie produkcyjnym, działające w łańcuchu dostaw jak również uczestniczące w działalności usługowej. Wprawdzie system ten nie jest obligatoryjny, jednakże często staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego, które stawiają sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Wdrożenie i prawidłowe utrzymywanie gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących międzynarodowych systemów zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej, unikanie wielokrotnych certyfikacji, poprawę jakości produktu i procesu wewnątrz łańcucha dostaw  a także minimalizacje strat w obrębie łańcucha dostaw.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl