Czy ZKP jest obowiązkowy?

24 lis

Czy ZKP jest obowiązkowy?

Zakładowa Kontrola Produkcji mimo, że regulowana jest europejskimi normami prawnymi nie zawsze leży w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. ZKP jest nie tylko wymogiem i oznaką jakości, ale również zabezpieczeniem i gwarancją dla klientów, że dany produkt jest właściwie wykonany.

 

Co to jest ZKP?

Zakładowa Kontrola Produkcji z angielskiego FPC (Factory Production Control), to branżowy system jakości, które obejmuje producentów wyrobów budowlanych. Innymi słowy to system kontroli prowadzonej w określonej ciągłości przez konkretnego producenta. Firma stosuje wtedy znormalizowaną metodę sprawdzania i utrzymania poprawności i jakości wyrobu produktów na każdym etapie powstawania.

Co istotne takie wyroby, które zostały wykonany według obowiązujących norm ZKP posiadają gwarancję na to, że produkt posiada ściśle określone parametry i spełnia konkretne normy jakościowe.

W przypadku konieczności wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji, warto skorzystać z wsparcia firm doradczych i konsultingowych, takich jak AGM. Cały proces wtedy jest sprawniejszy i skuteczniejszy.

Czy ZKP jest obowiązkowy?

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji stanowi jeden z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.

Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego, jest równoznaczne z udostępnieniem go po raz pierwszy na rynku unijnym, z kolei udostępnianie na rynku oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

To znaczy, że wymogi, które dotyczą momentu udostępnienia wyrobu na rynku dotyczą także momentu wprowadzenia go do obrotu, lecz nie odwrotnie .

Producent, gdy chce wprowadzić wyrób budowlany do obrotu, musi zgodnie z jednym z systemów oceny i weryfikacji określić typ wyrobu, działa według ZKP – sporządza deklarację właściwości użytkowych/krajową deklarację właściwości użytkowych, a następnie umieszcza znakowanie CE na wyrobie bądź znakuje go znakiem budowlanym.

Konsekwencje niedostosowania się do norm

Oprócz oczywistych konsekwencji i najbardziej brutalnych, czyli wypadek z udziałem konkretnej konstrukcji budowlanej są mniej drastyczny aczkolwiek widoczne skutki czyli:

  • wątpliwa jakość wyprodukowanych konstrukcji i wyrobów budowlanych;
  • możliwość utarty zaufania klienta;
  • potężne kary pieniężne nałożone przez inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jeśli jako przedsiębiorca zajmujesz się konstrukcjami metalowymi lub drewnianymi, warto zastanowić się nad wdrożeniem ZKP nie tylko ze względu na podwyższenie prestiżu i certyfikat, ale także ze względu na bezpieczeństwo klientów, którzy korzystają z tych wyrobów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl