Co to jest efektywność energetyczna?

21 cze

Co to jest efektywność energetyczna?

Optymalizacja poziomu zużycia energii przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy to aspekt, na który zwracają uwagę współcześni przedsiębiorcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (np. w sektorze produkcyjnym) coraz częściej decydują się na wprowadzanie energooszczędnych technologii i praktykowanie działań minimalizujących straty ciepła w budynkach podległych firmie. Dzięki kompleksowej wiedzy w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstwo może uzyskiwać pożądane wyniki przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zużycia energii.

Aby firma stała się integralną częścią idei zrównoważonego rozwoju, zachodzi konieczność zyskania świadomości w obszarze praktyk ograniczających energochłonność. Co to jest efektywność energetyczna oraz jaki ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to nieodłączna część proekologicznej praktyki, która ma na celu ochronę środowiska i redukcję kosztów energetycznych w danym przedsiębiorstwie. Ze względu na mnogość ekologicznych systemów zarządzania energią coraz częściej kładzie się nacisk na promowanie efektywnego wykorzystania zasobów i obszerną edukację w zakresie korzyści, które może przynieść dbałość o zachowanie efektywności energetycznej.

Główne korzyści płynące z wdrożenia proekologicznych praktyk to redukcja emisji gazów cieplarniach, ograniczenie zużycia naturalnych, konwencjonalnych źródeł energii, a także komfort pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu pełni wydajności urządzeń i systemów wykorzystywanych w firmie.

Efektywność energetyczna – najważniejsze założenia

Podstawowym założeniem praktyki bazującej na efektywności energetycznej jest ochrona środowiska i budżetu firmy. Połączenie obu tych aspektów jest możliwe dzięki znajomości poszczególnych zagadnień. Należą do nich m.in.: techniki naliczania opłat za nośniki energetyczne, specyfika Smart Grid (inteligentnej sieci elektroenergetycznej), sposób funkcjonowania KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego) w kontekście ruchów prokonsumenckich czy główne założenia mikrokogeneracji.

Dobór zagadnień, w obrębie których warto poszerzyć swoją wiedzę, powinien być uwarunkowany specyfiką funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Efektywność energetyczna – co to jest? | programy szkoleniowe

Ze względu na dynamiczny rozwój proekologicznych systemów energetycznych coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z programów szkoleniowych. Kursy z efektywności energetycznej pozwalają pracownikom, przedstawicielom lub właścicielom firm zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie optymalizacji działań ograniczających zużycie energii.

Wzięcie udziału w profesjonalnym szkoleniu niesie za sobą szereg zalet. Poza zwiększoną świadomością w obrębie efektywności energetycznej przedsiębiorstwo może wyróżnić się na tle innych, konkurencyjnych zakładów, zdobywając przy tym jeszcze większą rentowność i potencjał biznesowy. Pozyskana wiedza prowadzi do zwiększania wydajności poszczególnych systemów, co bardzo często ma także realny wpływ na komfort pracy kadry pracowniczej.

Zalety szkoleń z efektywności energetycznej

Szkolenia z efektywności energetycznej dedykowane są wszystkim osobom chcącym ograniczyć energochłonność procesów i systemów w przedsiębiorstwach. Decydując się na skorzystanie z kursu, warto zweryfikować, czy firma realizująca go posiada specjalistyczną wiedzę w tym zakresie oraz zapewnia dogodną formę szkolenia.

Najskuteczniejszym sposobem na zdobycie obszernej wiedzy w tym obszarze jest połączenie wykładów merytorycznych z ćwiczeniami, w które mogą zaangażować się uczestnicy. W ramach szkolenia kursanci otrzymują niezbędne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz certyfikacje potwierdzające uczestnictwo w programie szkoleniowym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do obszaru tematycznego warto skonsultować się z organizatorem kursu. Profesjonalne firmy takie jak Firma konsultingowa – AGM oferują fachowe doradztwo w tym obszarze, a także możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl