Szkolenie Pierwsza Pomoc

180,00 

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Opis

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości typowych stanów zagrożenia życia lub zdrowia, przydarzających się na terenie szkoły lub innej placówki systemu oświaty.