Segregacja odpadów

12 cze
Segregacja Odpadów

Segregacja odpadów

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: BIO (kolor brązowy), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), a także odpady zmieszane. Pomimo dostępności ogólnych wytycznych, wiele osób nadal nie wie, co należy wrzucać do poszczególnych pojemników. W związku z tą zmianą, Ministerstwo Środowiska wprowadziło tak zwany okres przejściowy dla gmin, tak aby wszystkie jednostki mogły wdrożyć wspólne zasady. W ten sposób, organy mają czas na wymianę pojemników do 30 czerwca 2022 roku, oznakowanie obowiązujących wcześniej pojemników do sześciu miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów – do 31 grudnia 2019 roku, a także zakończenie umów z firmami odbierającymi odpadami do maksymalnie 30 czerwca 2021 roku. Wbrew pozorom, segregacja śmieci nie jest trudna. Należy jednak się do niej przyzwyczaić, a także pozyskać odpowiednią wiedzę.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl