Zmiany dla producentów balustrad oraz firm pośredniczących w sprzedaży elementów ze wszystkich gatunków stali, drewna, aluminium i szkła

22 maj
Zmiany dla producentów balustrad

Zmiany dla producentów balustrad oraz firm pośredniczących w sprzedaży elementów ze wszystkich gatunków stali, drewna, aluminium i szkła

W nowym rozporządzeniu Ministra Budownictwa i infrastruktury, które obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku nastąpiły ważne zmiany dla producentów balustrad oraz firm pośredniczących w sprzedaży elementów ze wszystkich gatunków stali, drewna, aluminium i szkła.
Każdy Polski producent ma obowiązek do przedstawienia na swoje produkty Deklaracji Właściwości Użytkowych ( jest wymagana w trakcie odbiorów obiektów budowlanych przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego). Deklaracja jest wydawana na podstawie wcześniejszej oceny technicznej oraz Krajowego certyfikatu. Jednocześnie zobowiązani są do oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B lub CE.
Każda firma, która pośredniczy w sprzedaży elementów balustrad oraz magazynująca te towary jest zobowiązana do wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. Stanowi on podstawowy składnik systemów oceny, dotyczy miedzy innymi wszystkich konstrukcji stalowych i aluminiowych. Konstrukcje balustrad, które wymagają prac spawalniczych, dodatkowo muszą uzyskać Spawalnicze świadectwo kwalifikacji oraz Certyfikat oceny procesu spawalniczego.

Producenci, którzy nie spełnią wymogów narażają się na dotkliwe kary:
✔️ Producent /Importer, który wprowadzi wyrób budowlany bez oznakowania CE – nałożenie kary do 20.000 zł.
✔️ Producent, który umieści oznakowanie, bądź znak budowlany na wyrobie, który nie posiada właściwości określonych w Deklaracji Właściwości Użytkowych, bądź Krajowej Deklaracji – nałożenie kary do 100.000 zł.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl