Zapoznanie kadry z zasadami Savoir-vivre w stosunku do osób o szczególnych potrzebach

Zapoznanie kadry z zasadami Savoir-vivre w stosunku do osób o szczególnych potrzebach

1. Harmonogram szkolenia 

 1. Ogólne zasady savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.
 2. Savoir-vivre w stosunku do osób poruszających się na wózkach, o kulach i balkonikach.
 3. Savoir-vivre w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością słuchu.
 5. Savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 6. Głuchoniewidomych, posługujących się systemem komunikacji osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 7. Savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 8. Savoir-vivre w stosunku do osób w kryzysie zdrowia psychicznego.
 9. Savoir-vivre w stosunku do osób ze spektrum autyzmu.
 10. Savoir-vivre w stosunku do osób starszych i osłabionych chorobami.
 11. Savoir-vivre w stosunku do osób z innymi szczególnymi potrzebami.

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich pracowników placówek medycznych, którzy mają kontakt z pacjentami.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl