Zakaz odpoczynku w kabinie: kierowca nie musi posiadać rachunku za hotel

07 maj
Zakaz odpoczynku w kabinie

Zakaz odpoczynku w kabinie: kierowca nie musi posiadać rachunku za hotel

Komisja Europejska uważa, że inspektorzy nie powinni wymagać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane w przepisach UE (takich jak rachunki hotelowe) w celu potwierdzenia spełnienia przez kierowców obowiązku cotygodniowego odpoczynku, ponieważ wykracza to poza zakres dokumentów, jakie kierowca jest zobowiązany posiadać w pojeździe.

Podkomitet Generalny Inspekcji Transportu Lądowego Ministerstwa Rozwoju Inspekcji Transportu Lądowego Ministerstwa Rozwoju opracował w marcu 2018 roku Protokół postępowania skierowany do inspektorów ruchu drogowego mający ułatwić kontrolę przestrzegania odpoczynku tygodniowego w kabinie, postanawiając, że w sytuacji, gdy „w zaparkowanym pojeździe znajduje się kierowca następuje sprawdzenie przestrzegania obowiązku cotygodniowego odpoczynku do tego momentu”, jeśli kierowca odbywa przerwę trwającą co najmniej 45 godzin w tym przypadku musi wykazać, gdzie spędził czas przerwy. Jednak Komisja Europejska uważa, że inspektorzy nie mogą wymagać rachunków hotelowych od kierowców, w celu potwierdzenia, czy spełnili obowiązek cotygodniowego odpoczynku.

W związku z tym Komisja Europejska przygotowuje notatkę z wytycznymi skierowaną do wszystkich państw członkowskich, w której ustalone zostaną kryteria jakich należy przestrzegać podczas kontroli zakazu odpoczynku w kabinie i sprawdzania przestrzegania przepisów rozporządzenie europejskiego 651/2006 w sprawie okresów prowadzenia pojazdów i odpoczynku.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl