Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami!

03 gru
gospodarka odpadami nowe przepisy 2020

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami!

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, a nowością w gospodarce odpadami, która wzbudza najwięcej pytań i wątpliwości jest funkcjonowanie internetowej platformy Bazy Danych o Odpadach.

Od 4 listopada istnieje możliwość zalogowania się do tzw. „środowiska testowego” BDO dla tych użytkowników, którzy przed 4 listopada uzyskali nr rejestrowy, login i hasło do Bazy.

Po zalogowaniu się i procedurze uwierzytelnienia, użytkownik ma dostęp do podstawowego panelu zarządzania swoim kontem -pozostałe funkcje pozostają czasowo nieaktywne takie jak np.: moduł wiadomości, którego zadaniem będzie powiadamianie użytkowników o aktualnościach lub planowanych przerwach technicznych działania systemu.

W środowisku testowym jest możliwe, z pomocą instrukcji przygotowanych przez twórców platformy, wystawienie kart przekazania odpadu, stworzenie karty ewidencji odpadów oraz dodanie osób upoważnionych np.: pracownika firmy do wykonania tychże czynności.

Bardzo ważne jest by pamiętać w jakiej roli w gospodarce odpadami występuje podmiot, ponieważ zakres kompetencji i obowiązków również w ramach wykonywanie czynności na platformie może się różnić. Przedsiębiorcy korzystając z modułów bazy są określani jako m.in.:

 •         przekazujący odpady
 •         transportujący odpady
 •          przyjmujący odpady

Dostęp do środowiska testowego oraz instrukcji wprowadzania kart ewidencji i kart przekazania odpadów znajdą Państwo poprzez link : https://bdo-test.mos.gov.pl/

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek wpisania się do Rejestru upływa 31.12.2019 r.!

Obowiązkiem otrzymania wpisu do rejestru są podmioty, które :

 •   wytwarzają odpady,
 •   transportują odpady,
 •   podmioty prowadzące ewidencję odpadów (obowiązek ten dotyczy większości przedsiębiorstw),
 •  wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
 •  jednoosobowe działalności gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów np.: firmy budowlane, gabinet stomatologoczny, salon kosmetyczny itp.

Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji – by uniknąć obowiązku wpisania do rejestru jako wytwórca odpadu jest zlecenie usług firmie zewnętrznej np.: powstający zużyty toner do drukarek firmowych oddajemy firmie, która świadczy w naszym przedsiębiorstwie usługi konserwacji i czyszczenia sprzętu biurowego( ksera, drukarek itp.). Pamiętajmy, że firma, która świadczy nam taką usługę musi posiadać wpis do rejestru BDO i niezbędne pozwolenia administracyjne.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl