UWAGA – pod koniec lutego mija czas uiszczenia opłaty rocznej związanej z Bazą Danych o Odpadach (BDO)

08 lut
Opłata BDO Termin

UWAGA – pod koniec lutego mija czas uiszczenia opłaty rocznej związanej z Bazą Danych o Odpadach (BDO)

Przedsiębiorco – pod koniec lutego mija czas uiszczenia opłaty rocznej związanej z Bazą Danych o Odpadach (BDO) ❗

Do uiszczania opłaty rocznej zobowiązane są podmioty wskazane w artykule 57 u.1. Ustawy o odpadach, czyli m.in.: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie oraz akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, a także wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla:

✔️ mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
✔️ przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł

Opłatę roczną wnosi się do końca lutego, za dany rok. Nie wnosi się jednak w roku, w którym uiszczono już opłatę rejestrową.

Ponadto, zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podmioty, które przed dniem utworzenia rejestru BDO (24 stycznia 2018 r.) złożyły zawiadomienie do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące rozpoczęcia działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, eksporcie lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, prowadzeniu organizacji odzysku lub organizacji odzysku opakowań są zwolnione z uiszczenia opłaty rocznej w roku, w którym złożyły wniosek o wpis do rejestru (art. 79 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

📱 Zadzwoń do nas!
agm-konsulting.pl/kontakt

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl